Privacy & cookies

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De provincie Antwerpen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website www.bezoekdeboerderij.be van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De provincie Antwerpen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan de provincie Antwerpen. Wanneer je opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die de provincie Antwerpen verzamelt via haar nieuwsbriefmodule, worden opgenomen in het adressenbestand van de provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) met als doel de geabonneerde van de nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten ingericht door de provincie Antwerpen.

Door het meedelen van deze persoonsgegevens ga je ermee akkoord dat de provincie Antwerpen de persoonsgegevens voor het betreffende doel bewaart en verwerkt. Je persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt of doorgegeven aan derden. De provincie Antwerpen draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Je hebt het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Je kunt een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot je persoonsgegevens richten aan:

Provincie Antwerpen
T.a.v. Katty Scholdis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

2. Klikgedrag

Op de website www.bezoekdeboerderij.be worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de provincie Antwerpen haar dienstverlening verder optimaliseren.

3. Gebruik van cookies

De provincie Antwerpen maakt gebruik van de technologie die doorgaans aangeduid wordt met de term “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

 • Definitie van cookies
  HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website provincieantwerpen.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers.
 • Waarom gebruikt de provincie Antwerpen cookies?
  De provincie Antwerpen gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.
 • Wanneer gebruikt de provincie Antwerpen cookies?
  Alle pagina’s van de provincie Antwerpen schrijven of lezen een cookie.
 • Hoe kun je cookies weigeren?
  Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

 

De informatie op deze website kan gemakkelijk gedeeld worden op sociale mediaplatformen door het gebruik van ‘share buttons’. Aan deze buttons zijn automatisch cookies verbonden.

4. Wijzigingen

De provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website van de provincie Antwerpen, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.